QUẢNG CÁO GOOGLE

QUẢNG CÁO GOOGLE TÌM KIẾM

Giúp website của bạn được khách hàng nhìn thấy vào đúng thời điểm họ đang tìm kiếm trên Google sản phẩm bạn đang bán.

Xem chi tiết

QUẢNG CÁO GOOGLE MẠNG HIỂN THỊ

Quảng cáo mạng hiển thị Google giúp tiếp cận chính xác khách hàng mục tiêu hiệu quả cao, tiếp cận đúng đối lượng và lĩnh vực kinh doanh.

Xem chi tiết

QUẢNG CÁO GOOGLE TIẾP THỊ LẠI

Quảng cáo Google tiếp thị lại (Remarketing) có cơ chế hoạt động là bám đuổi khách hàng vào website của bạn mà vẫn chưa thực hiện hành vi mua hàng.

Xem chi tiết